Nieuwe Branche RI&E voor bakkers

Nieuwe branche RI&E voor Nederlandse bakkers! De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging is een samenwerking aangegaan met de RIEspecialist om een actuele branche RI&E te maken voor hun leden. Een RI&E is een wettelijk verplichte inventarisatie van de risico’s op de werkvloer en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Het doel van een RI&E is om deze risico’s in kaart te brengen en maatregelen te treffen om de risico’s te verminderen of zelfs weg te nemen. In deze branche RI&E heeft de RIEspecialist aandacht besteed aan onder andere de volgende risico factoren:

  • Brandwonden: Bakkers werken met hete ovens en hete oppervlakken, waardoor het risico op brandwonden aanwezig is.
  • Snijwonden: Bakkers gebruiken scherpe messen en gereedschap om deeg te snijden en gebak te bereiden, wat kan leiden tot snijwonden.
  • Fysieke belasting: Het tillen van zware zakken meel, het mengen van deeg en het hanteren van grote bakplaten kan leiden tot fysieke belasting en rugklachten.
  • Blootstelling aan meelstof: Bakkers kunnen worden blootgesteld aan meelstof, wat allergische reacties, ademhalingsproblemen en irritatie van de huid en ogen kan veroorzaken.
  • Geluidsbelasting: Bakkerijmachines kunnen veel lawaai maken, wat kan leiden tot gehoorbeschadiging.Stress: Bakkers werken vaak onder tijdsdruk om bestellingen op tijd klaar te hebben en hebben soms te maken met klachten van klanten, wat stressvol kan zijn.

Lees meer over deze samenwerking op de site van de NBOV: https://www.nbov.nl/rie-specialist

Mocht u ook interesse hebben in een RI&E of als brancheverenging interesse hebben in het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuw branche instrument? Neem dan contact op met ons: https://www.riespecialist.nl/contact/.

Wij inventariseren in elke branche in Nederland.

Per branche hebben we te maken met verschillende veiligheidsrisico’s. Door onze jarenlange ervaring  in veiligheid kunnen wij elke branche en elk bedrijf helpen aan een kwalitatief goede RI&E en Plan van Aanpak.

Transparantie

In kosten en informatie rondom verplichtingen.

Samenwerking

Samenwerken met de ondernemer om een gedragen RI&E te realiseren.

Praktisch

Een praktische insteek met een dynamisch plan van aanpak.

Wij hebben uw aanvraag ontvangen.

Bedankt voor het insturen van uw offerte aanvraag, wij hebben deze in goede orde ontvangen. Wij zullen zo snel mogelijk de offerte toesturen per mail. Mocht u in de tussentijd al vragen hebben zijn wij bereikbaar op 085-0605520 of per mail via [email protected]

In tussentijd een vraag? Neem direct contact op!

Telefoonnummer

085 060 55 20
ma - vr: 09:00 - 17:30

E-mailadres

[email protected]
ma - vr: 09:00 - 17:30

Kantooradres

Th. van Leeuwensingel 64
2811BN, Reeuwijk