RI&E Boete: Wat zijn de gevolgen van niet hebben van de juiste RI&E documentatie?

Een veelgestelde vraag in de context van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is: “Kan het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen resulteren in boetes?” Het antwoord is ja. Het niet voldoen aan de vereisten van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het ontbreken van een RI&E kan leiden tot boetes en juridische consequenties.

Wettelijke Verplichting #

In Nederland is het uitvoeren van een RI&E een wettelijke verplichting volgens de Arbowet. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Het ontbreken van een RI&E betekent dat werkgevers hun verplichtingen niet nakomen.

Boetes #

Wanneer de Nederlandse Arbeidsinspectie constateert dat een bedrijf niet voldoet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de RI&E, kunnen boetes worden opgelegd. De hoogte van de boetes varieert en is afhankelijk van de ernst van de overtredingen. Deze boetes kunnen aanzienlijk zijn en vormen een financiële last voor bedrijven.

Juridische Consequenties #

Naast boetes kunnen er ook juridische consequenties zijn. Werknemers hebben het recht om in een veilige en gezonde omgeving te werken. Het niet hebben van een RI&E kan leiden tot juridische geschillen en aansprakelijkheidskwesties als er zich arbeidsongevallen voordoen.

Voorkomen is Beter dan Genezen #

Het is van cruciaal belang voor werkgevers om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen en een RI&E uit te voeren. Dit niet alleen om boetes en juridische problemen te voorkomen, maar ook om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Investeren in veiligheid op de werkvloer is altijd de beste keuze.

Wij inventariseren in elke branche in Nederland.

Per branche hebben we te maken met verschillende veiligheidsrisico’s. Door onze jarenlange ervaring  in veiligheid kunnen wij elke branche en elk bedrijf helpen aan een kwalitatief goede RI&E en Plan van Aanpak.

Transparantie

In kosten en informatie rondom verplichtingen.

Samenwerking

Samenwerken met de ondernemer om een gedragen RI&E te realiseren.

Praktisch

Een praktische insteek met een dynamisch plan van aanpak.

Wij hebben uw aanvraag ontvangen.

Bedankt voor het insturen van uw offerte aanvraag, wij hebben deze in goede orde ontvangen. Wij zullen zo snel mogelijk de offerte toesturen per mail. Mocht u in de tussentijd al vragen hebben zijn wij bereikbaar op 085-0605520 of per mail via [email protected]

In tussentijd een vraag? Neem direct contact op!

Telefoonnummer

085 060 55 20
ma - vr: 09:00 - 17:30

E-mailadres

[email protected]
ma - vr: 09:00 - 17:30

Kantooradres

Th. van Leeuwensingel 64
2811BN, Reeuwijk