Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een verplicht proces dat organisaties in Nederland moeten doorlopen om de veiligheid en gezondheid op de werkplek te waarborgen.

Wat is een RI&E? #

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een gestructureerde beoordeling van alle risico’s op de werkplek, inclusief evaluatie en risico-inventarisatie. Het doel is om alle arbeidsrisico’s in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.

De RI&E omvat het in kaart brengen van allerlei risico’s, van gevaarlijke stoffen tot arbeidsongevallen uit het verleden. Het is van belang om de RI&E regelmatig bij te werken en ervoor te zorgen dat deze actueel is.

De Nederlandse Arbeidsinspectie en de RI&E #

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven in Nederland zich aan de wettelijke verplichtingen houden. Daarom is het van groot belang dat de RI&E correct wordt uitgevoerd en gedocumenteerd.

De Rol van de Preventiemedewerker #

Een preventiemedewerker speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren en onderhouden van de RI&E. Deze persoon helpt bij het in kaart brengen van risico’s en draagt bij aan het creëren van een veilige werkomgeving.

Het Belang van de RI&E #

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is meer dan alleen een verplichting. Het is een essentieel hulpmiddel om veiligheid en gezondheid op de werkvloer te waarborgen, ongevallen te voorkomen en te voldoen aan de Arbowet. Bedrijven moeten samenwerken met een gecertificeerde arbodienst om een RI&E op te stellen.

Wij inventariseren in elke branche in Nederland.

Per branche hebben we te maken met verschillende veiligheidsrisico’s. Door onze jarenlange ervaring  in veiligheid kunnen wij elke branche en elk bedrijf helpen aan een kwalitatief goede RI&E en Plan van Aanpak.

Transparantie

In kosten en informatie rondom verplichtingen.

Samenwerking

Samenwerken met de ondernemer om een gedragen RI&E te realiseren.

Praktisch

Een praktische insteek met een dynamisch plan van aanpak.

Wij hebben uw aanvraag ontvangen.

Bedankt voor het insturen van uw offerte aanvraag, wij hebben deze in goede orde ontvangen. Wij zullen zo snel mogelijk de offerte toesturen per mail. Mocht u in de tussentijd al vragen hebben zijn wij bereikbaar op 085-0605520 of per mail via [email protected]

In tussentijd een vraag? Neem direct contact op!

Telefoonnummer

085 060 55 20
ma - vr: 09:00 - 17:30

E-mailadres

[email protected]
ma - vr: 09:00 - 17:30

Kantooradres

Th. van Leeuwensingel 64
2811BN, Reeuwijk