Selecteer een pagina

In deze blogpost bespreken we de belangrijkste arbeidsrisico’s in de horeca. De horeca is een bruisende sector waarin werknemers dagelijks te maken krijgen met specifieke arbeidsrisico’s. Als werkgever is het belangrijk om deze risico’s te erkennen en maatregelen te treffen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Meer lezen over een RI&E in de horeca? Bekijk dan het artikel van BNR.

Fysieke belasting

In de horeca wordt veelvuldig gewerkt met zware objecten, zoals kratten met drank, stoelen en tafels. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten zoals rugpijn, spierpijn en gewrichtsklachten. Als werkgever is het daarom belangrijk om werknemers te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals tilhulpmiddelen en goede schoenen. Daarnaast is het belangrijk om werknemers te trainen in het juiste gebruik van deze middelen en hen te voorzien van voldoende rusttijden om overbelasting te voorkomen.

Contact met gevaarlijke stoffen

In de horeca wordt veel gewerkt met chemische stoffen, zoals schoonmaakmiddelen en desinfectiemiddelen. Deze stoffen kunnen huidirritatie en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Als werkgever is het belangrijk om werknemers te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en ademhalingsbescherming. Daarnaast is het belangrijk om werknemers te trainen in het juiste gebruik van deze middelen en hen te voorzien van voldoende ventilatie op de werkplek.

Brandveiligheid

In de horeca wordt veel gewerkt met open vuur, gasflessen en elektrische apparaten. Het is daarom belangrijk om de juiste brandveiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het hebben van een goed werkend brandalarm en het trainen van personeel in brandpreventie en -bestrijding. Als werkgever is het belangrijk om te zorgen voor een veilige werkplek en werknemers te trainen in het juiste gebruik van apparaten en materialen.

Hoge werkdruk

In de horeca is er vaak sprake van een hoge werkdruk, vooral tijdens drukke periodes zoals feestdagen en evenementen. Dit kan leiden tot stress, oververmoeidheid en een verhoogd risico op ongevallen. Als werkgever is het daarom belangrijk om werknemers voldoende rusttijden te geven en ervoor te zorgen dat zij niet te lang achtereen werken. Daarnaast is het belangrijk om werknemers te trainen in stressmanagement en hen te voorzien van voldoende ondersteuning op de werkvloer.

Infectieziekten

In de horeca is er een verhoogd risico op het oplopen van infectieziekten, zoals griep en voedselinfecties. Dit komt doordat er veel mensen bij elkaar komen en er wordt gewerkt met voedsel en drank. Als werkgever is het daarom belangrijk om werknemers bewust te maken van het belang van hygiëne en het nemen van preventieve maatregelen om infectieziekten te voorkomen.

RI&E laten maken voor uw horeca onderneming

Het laten maken van een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) is belangrijk voor horeca ondernemingen om een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers te waarborgen. Met een RI&E worden de arbeidsrisico’s geïdentificeerd en geëvalueerd. Hiermee kunnen maatregelen worden genomen om de risico’s te verminderen of te elimineren.

In de horeca zijn er specifieke arbeidsrisico’s waar werknemers mee te maken kunnen krijgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn fysieke belasting, contact met gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, hoge werkdruk en infectieziekten. Een RI&E kan helpen om deze risico’s in kaart te brengen en te bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.

Bovendien is het hebben van een RI&E wettelijk verplicht voor alle werkgevers in Nederland. Dit geldt ook voor horeca ondernemingen. Bij een controle van de Inspectie SZW kan het ontbreken van een RI&E leiden tot boetes en andere sancties. Het laten maken van een RI&E kan dus niet alleen bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van werknemers, maar ook aan de naleving van de wet- en regelgeving.

Wilt u ook een actuele en uitgebreide RI&E? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Neem direct contact op