Selecteer een pagina

BHV in de horeca: Wat houdt het in?

Bedrijfshulpverlening (BHV) omvat alle maatregelen die genomen moeten worden om letsel en schade te voorkomen bij incidenten, zoals brand, ongevallen of medische noodsituaties. In de horecasector is het belangrijk dat medewerkers getraind zijn om snel en adequaat te handelen in geval van nood. Dit betekent dat ze kennis moeten hebben van brandpreventie, EHBO-technieken en evacuatieprocedures.

Brandveiligheid: Voorkomen is beter dan blussen

In de horeca vormt brand een van de grootste risico’s. Het is daarom van cruciaal belang om preventieve maatregelen te nemen om brand te voorkomen. Zorg ervoor dat uw bedrijf voldoet aan alle brandveiligheidsvoorschriften, zoals het hebben van werkende brandblussers, rookmelders en nooduitgangen. Daarnaast is het essentieel om uw medewerkers op te leiden in brandpreventie en hen bewust te maken van mogelijke brandgevaren, zoals oververhitte frituurpannen of niet goed gereinigde afzuigkappen.

EHBO-training: Snel handelen bij verwondingen

In een levendige horecaomgeving kunnen ongelukken gebeuren, zoals snijwonden, brandwonden of verslikking. Het is daarom belangrijk dat ten minste enkele medewerkers getraind zijn in EHBO-technieken. Denk hierbij aan het verlenen van eerste hulp bij verwondingen, het reanimeren van iemand met een hartstilstand en het stabiliseren van een gewonde persoon totdat professionele hulp arriveert. Door uw medewerkers op te leiden in EHBO, kunt u snel en effectief handelen wanneer dit nodig is en zo de veiligheid van zowel uw personeel als uw gasten waarborgen.

Veiligheid en gastvrijheid gaan hand in hand

Breng BHV risico’s binnen uw onderneming in kaart door een gecertificeerd veiligheidskundige. Door middel van een duidelijk leesbare RI&E weet jij welke aandachtspunten jouw organisatie naar een veilig niveau tillen. Wilt u eerst meer weten over BHV in de Horeca? Klik dan hier.