Selecteer een pagina

De horeca heeft een brief ontvangen over de RI&E omdat de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd dat zij extra aandacht gaat besteden aan het toezicht op de RI&E-verplichting in de horecasector. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft namelijk geconstateerd dat veel werkgevers in de horeca nog steeds geen RI&E hebben uitgevoerd of dat de RI&E niet voldoet aan de wettelijke eisen. Dit brengt gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee voor de medewerkers in de horeca.

Daarom heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie aangekondigd dat zij in de periode 2021-2023 extra aandacht zal besteden aan het toezicht op de RI&E-verplichting in de horeca en dat zij werkgevers in deze sector actief zal benaderen om hun RI&E in orde te maken.

Lees dit artikel op: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/aanleveren-rie

De brief die de horeca onlangs heeft ontvangen is een onderdeel van deze actie van de Nederlandse Arbeidsinspectie om werkgevers in de horeca te herinneren aan hun verplichting om een RI&E uit te voeren en hen aan te sporen om dit alsnog te doen.

Risico’s in de horeca

Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie & Evaluatie en is een verplichting voor alle werkgevers in Nederland, dus ook voor werkgevers in de horeca. De RI&E is bedoeld om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkplek in kaart te brengen en te evalueren.

Voor werkgevers in de horeca is de RI&E extra belangrijk vanwege de specifieke risico’s die verbonden zijn aan het werken in deze sector, zoals bijvoorbeeld risico’s op snijwonden, brandwonden en valpartijen.

Toetsen van de RI&E

Werkgevers in de horeca dienen de RI&E uit te voeren en te laten toetsen door een erkende arbodienst of deskundige. Vervolgens moeten zij aan de hand van de uitkomsten van de RI&E een plan van aanpak opstellen en uitvoeren om de geconstateerde risico’s te verminderen of weg te nemen.

Boetes

Het niet hebben van een RI&E kan leiden tot hoge boetes en zelfs stillegging van het bedrijf. Het is dus belangrijk voor werkgevers in de horeca om deze verplichting serieus te nemen en zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun medewerkers.

Een RIE maken

Het maken van een RI&E kan in het begin wat overweldigend lijken, maar het hoeft niet per se moeilijk te zijn. Met de juiste informatie en begeleiding kan een werkgever in staat zijn om een goede en volledige RI&E uit te voeren.

Een RI&E bestaat uit verschillende stappen. Allereerst moet er een inventarisatie worden gemaakt van de risico’s op de werkplek. Hierbij kan worden gedacht aan fysieke risico’s zoals valgevaar of blootstelling aan gevaarlijke stoffen, maar ook aan psychosociale risico’s zoals agressie of werkdruk. Vervolgens moeten deze risico’s worden geëvalueerd en moet er een plan van aanpak worden opgesteld om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Er zijn verschillende manieren waarop werkgevers hulp kunnen krijgen bij het uitvoeren van de RI&E. Zo zijn er online hulpmiddelen beschikbaar, zoals de RIE-checklist van het Steunpunt RI&E of het online RI&E-instrument van het Ministerie. Daarnaast kunnen werkgevers ook hulp krijgen van een arbodienst, een veiligheidsdeskundige of een gecertificeerde adviseur op het gebied van de RI&E.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het uitvoeren van een RI&E niet alleen een verplichting is, maar ook een belangrijke stap om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen. Het loont dus de moeite om hier tijd en energie in te steken en eventueel hulp in te schakelen waar nodig.

RIEspecialist

Als u op zoek bent naar een partij die u kan helpen aan een betaalbare RI&E, die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en ook nog eens praktische en gemakkelijk leesbaar is dan is de RIE specialist een goede partij. Zij inventariseren samen met de ondernemer de bedrijfsrisico’s en bedenken maatregelen om knelpunten op te pakken. Dit wordt omgezet in een leesbaar rapport en praktisch uitvoerbaar Plan van Aanpak.