Selecteer een pagina

Nieuwe branche RI&E voor Nederlandse bakkers! De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging is een samenwerking aangegaan met de RIEspecialist om een actuele branche RI&E te maken voor hun leden. Een RI&E is een wettelijk verplichte inventarisatie van de risico’s op de werkvloer en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Het doel van een RI&E is om deze risico’s in kaart te brengen en maatregelen te treffen om de risico’s te verminderen of zelfs weg te nemen. In deze branche RI&E heeft de RIEspecialist aandacht besteed aan onder andere de volgende risico factoren:

  • Brandwonden: Bakkers werken met hete ovens en hete oppervlakken, waardoor het risico op brandwonden aanwezig is.
  • Snijwonden: Bakkers gebruiken scherpe messen en gereedschap om deeg te snijden en gebak te bereiden, wat kan leiden tot snijwonden.
  • Fysieke belasting: Het tillen van zware zakken meel, het mengen van deeg en het hanteren van grote bakplaten kan leiden tot fysieke belasting en rugklachten.
  • Blootstelling aan meelstof: Bakkers kunnen worden blootgesteld aan meelstof, wat allergische reacties, ademhalingsproblemen en irritatie van de huid en ogen kan veroorzaken.
  • Geluidsbelasting: Bakkerijmachines kunnen veel lawaai maken, wat kan leiden tot gehoorbeschadiging.Stress: Bakkers werken vaak onder tijdsdruk om bestellingen op tijd klaar te hebben en hebben soms te maken met klachten van klanten, wat stressvol kan zijn

Wij zijn als RIEspecialist enorm trots op de samenwerking met de NBOV en hebben al een heel aantal bakkers kunnen voorzien van een actuele RI&E.

Lees meer over deze samenwerking op de site van de NBOV: https://www.nbov.nl/rie-specialist

Mocht u ook interesse hebben in een RI&E of als brancheverenging interesse hebben in het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuw branche instrument? Neem dan contact op met ons: https://www.riespecialist.nl/contact/.