Selecteer een pagina

U, als werkgever, loopt risico als uw RI&E niet op orde is. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Het is daarom van groot belang om te voldoen aan de Arbowetgeving en de risico’s van het werk in kaart te brengen. Dit doet u door middel van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Wat is een RI&E

Een RI&E is een middel waarmee werkgevers de risico’s van het werk in kaart brengen en maatregelen treffen om deze risico’s te verminderen of te elimineren. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten, zoals de fysieke belasting van het werk, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting en arbeidsomstandigheden. Het doel van een RI&E is om werknemers veilig en gezond te laten werken en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en verzuim te voorkomen.

Wat zijn de risico’s als u geen RI&E heeft?

Als u als werkgever geen RI&E heeft of deze niet op orde heeft, loopt u het risico om in overtreding te zijn van de Arbowetgeving. Bij controle door de Inspectie SZW kan worden geconstateerd dat uw RI&E niet voldoet aan de wettelijke eisen. Dit kan leiden tot boetes en sancties die op kunnen lopen tot 4500 euro. Lees meer over de boete in een artikel over ArboRendement.

Daarnaast kan het ontbreken van een RI&E leiden tot ongevallen en gezondheidsschade bij uw werknemers. Als u de risico’s in uw organisatie niet goed in kaart heeft gebracht en hierdoor geen of onvoldoende maatregelen heeft getroffen, kan dit leiden tot verzuim, arbeidsongeschiktheid en hoge kosten voor uw organisatie. Ook kan het leiden tot verminderde productiviteit en motivatie bij werknemers. Als werknemers zich onveilig voelen op de werkvloer, kan dit een negatieve invloed hebben op hun prestaties en motivatie.

Waarom is het belangrijk om uw RI&E op orde te hebben?

Het is van groot belang om uw RI&E op orde te hebben en te blijven houden. Hiermee draagt u bij aan een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers. U voorkomt hiermee niet alleen boetes en sancties, maar ook arbeidsongeschiktheid en hoge kosten voor uw organisatie. Bovendien kunt u met een goede RI&E de productiviteit en motivatie van uw werknemers verbeteren en het ziekteverzuim verminderen.

Conclusie

Een RI&E is een belangrijk middel waarmee werkgevers de risico’s van het werk in kaart brengen en maatregelen treffen om deze risico’s te verminderen of te elimineren. Als u geen RI&E heeft of deze niet op orde heeft, loopt u het risico om in overtreding te zijn van de Arbowetgeving en kunt u geconfronteerd worden met boetes en sancties. Daarnaast kan het leiden tot ongevallen, gezondheidsschade, verminderde productiviteit en motivatie bij werknemers. Wilt u ook voldoen aan de arbowetgeving? Wij leveren een RI&E op maat, helemaal toegespitst op de risico’s in uw onderneming. Lees hier meer over onze service en wat wij voor u kunnen betekenen.