Wat de RI&E specialist voor u kan betekenen

Onze diensten

RI&E Calculator

Met onze RI&E calculator berekent u binnen een minuut de prijs voor uw RI&E. Wij stellen u enkele vragen waardoor we snel een beeld krijgen van het bedrijf. Dit bepaalt uiteindelijk de prijs.

h

RIE SERVICE

Wij bieden ook een extra service waardoor we borgen dat de RI&E altijd up to date is en blijft.

Overige veiligheidsproducten

Wij bieden ook een aantal veiligheidsproducten aan zoals o.a een V&G plan, een bouwveiligheidsplan en een bedrijfsnoodplan.

Onze diensten

DE RI&E Calculator

Met onze RI&E calculator berekent u binnen enkele minuten de prijs voor uw RI&E. Wij stellen u enkele vragen waardoor we snel een beeld krijgen van het bedrijf. Dit bepaalt uiteindelijk de prijs. Indien we op basis van de gestandaardiseerde calculator onvoldoende inzicht kunnen verkrijgen in de benodigde informatie dan nemen wij binnen 1 dag contact met u op voor een offerte op maat.

Productaanbod

RIE service overeenkomst onderhoud RI&E

De RIE specialist staat voor de kwaliteit van de gemaakte Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Daarom wil de RIE specialist u graag helpen om de RI&E aan te laten sluiten bij uw bedrijf en ook actueel te houden. Hiervoor bieden wij een passende serviceovereenkomst. Dit houdt in dat wij voor u zorgdragen voor een RI&E die altijd aansluit bij de laatste wet en regelgeving en eventuele veranderingen binnen uw bedrijf of branche. 

Indien er wijzigingen in de onderneming zijn die invloed hebben op de bedrijfsvoering wordt de RI&E geactualiseerd. Wanneer u kiest voor een serviceovereenkomst blijft de RI&E altijd up 2 date. Jaarlijks ontvangt u hiervoor ook een RIE OK! Certificaat.

Let op: De serviceovereenkomst voor onderhoud van de RI&E is alleen af te sluiten indien de RI&E specialist ook de RI&E heeft gemaakt. De RI&E specialist zal in samenspraak met de onderneming een passend voorstel doen voor de serviceovereenkomst.

 

Productaanbod

Serviceovereenkomst onderhoud RI&E

De RIE specialist staat voor de kwaliteit van de gemaakte Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Daarom wil de RIE specialist u graag helpen om de RI&E aan te laten sluiten bij uw bedrijf en ook actueel te houden. Hiervoor kunnen wij gericht met de ondernemer kijken naar een passende serviceovereenkomst. Dit houdt in dat wij voor u zorgdragen voor een RI&E die aansluit bij de laatste regelgeving en veranderingen. 

Indien er wijzigingen in de onderneming zijn die invloed hebben op de bedrijfsvoering wordt de RI&E geactualiseerd. Wanneer u kiest voor een serviceovereenkomst blijft de RI&E altijd up 2 date.

Let op: De serviceovereenkomst voor onderhoud van de RI&E is alleen af te sluiten indien de RI&E specialist ook de RI&E heeft gemaakt. De RI&E specialist zal in samenspraak met de onderneming een passend voorstel doen voor de serviceovereenkomst.

 

Productaanbod

Overige veiligheidsproducten

VERDIEPENDE RI&E EN TAAK RISICO ANALYSE

Het kan voorkomen dat uw bedrijf behoefte heeft aan een aanvullende inventarisatie van risico’s, bijvoorbeeld voor werkzaamheden die u uitvoert bij klanten of een specifiek onderdeel binnen uw bedrijf. Dit betreft dan een aanvulling op de algemene RI&E.  

V&G PLAN

Voor het werken op een externe bouwlocatie is vaak een Veiligheid en Gezondheidsplan (V&G plan) nodig. Hierin wordt beschreven hoe partijen met elkaar samen werken. De RIE specialist heeft ervaring op grote en kleine bouwprojecten waarbij gebruik gemaakt wordt van een V&G plan. Het belangrijkste hierbij is dat het een praktisch en leesbaar plan wordt dat bijdraagt aan de veiligheid op de bouwplaats.

bouwveiligheidsplan

Het bouwveiligheidsplan heeft alleen betrekking op de veiligheid van de weg rondom het te bouwen bouwwerk, de weggebruikers, nabijgelegen bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers. De RIE specialist stelt voor u het bouwveiligheidsplan op zodat u zich kan richten op de activiteiten zelf.

Bedrijfsnoodplan

In het bedrijfsnoodplan staan zaken vermeld die van belang zijn bij het optreden van een calamiteit zoals wat je moet doen bij een calamiteit en de aangewezen personen die opgeleid zijn voor de bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf is in Nederland verplicht om een bedrijfsnoodplan te hebben. Dit is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet. Het doel van het bedrijfsnoodplan is om de gevolgen van een noodgeval of calamiteit te bestrijden of te verminderen. 

Referenties

Deze bedrijven gingen u al voor

RI&E Service aanvragen

Vraag vrijblijvend informatie aan. Vul hier uw gegevens in en wij nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.