Selecteer een pagina

Disclaimer

Copyright en disclaimer

Deze website is eigendom van RIE Specialist B.V. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten, merkrechten, databankrechten, rechten op informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s, illustraties en lay-out en vormgeving behoren toe aan RIE Specialist B.V. of haar leveranciers/licentiegevers.

De informatie op de internetsite is slechts bedoeld voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan enige inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke en vooraf door RIE Specialist B.V. verleende schriftelijke toestemming te wijzigen, vermenigvuldigd, door te sturen, openbaar te maken of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle woord- en beeldmerken op onze website zijn eigendom van RIE Specialist, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van RIE Specialist B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze logo’s of merken voor een andere website of enigerlei ander gebruik. RIE Specialist B.V. heeft het recht om de informatie of prijzen op deze website op elk moment te wijzigen, zonder dit vooraf aan te kondigen.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetsite is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van RIE Specialist B.V. slecht verdraagt met de naam en reputatie van RIE Specialist, haar producten of de inhoud van deze internetsite.

© RIE Specialist B.V. , 2022.