Selecteer een pagina

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie consultants

De RI&E specialist die voor u klaarstaat.

De voordelen van een RI&E

  1. Voorspelbaarheid ten aanzien van         ongewenste effecten
  2. Inzichten in kansen en bedreigingen
  3. Risicobewuste medewerkers
  4. Geen ongevallen

Wat kost mijn RI&E?

Een RI&E al vanaf 999,-

Al onze veiligheidsdeskundigen zijn bevoegd om de wettelijk verplichte RI&E bij u uit te voeren.

Deze bedrijven gingen u al voor

Wij hebben voor deze partners een RI&E uitgevoerd

Wie zijn wij?

De RI&E specialist

Een aanbieder van veiligheidsproducten van deze tijd. Een professional die de klant ontzorgt. Samen met de ondernemer maken we gewoon een goede en gebruiksvriendelijke RI&E waardoor de onderneming is voorbereid op veiligheidsrisico’s.

Eenvoudig uitgelegd

Wat is een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)?

Een RI&E beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd in een RI&E en Plan van Aanpak. De RI&E is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle bedrijven (uitgezonderd zijn ZZP’ers). Dit staat beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet.

Veel Ondernemers hebben nog geen RI&E. De belangrijkste redenen hiervoor zijn enerzijds dat de bedrijven niet op de hoogte zijn van de wettelijke verplichtingen en anderzijds omdat het te ingewikkeld is voor de bedrijven. Hieronder een duidelijk filmpje over de RI&E.

Een goede RI&E helpt ondernemers inzicht te krijgen in de gevaren en risico’s waaraan de medewerkers worden blootgesteld tijdens hun werkzaamheden. Wanneer je de gevaren en risico’s vooraf inventariseert kan je hiervoor ook
beheersmaatregelen toepassen. Hiermee verklein je de kans op een ongeval en kan je je richten op zaken die belangrijk zijn voor de continuïteit van je bedrijf.

De RIE specialist heeft het beste met u voor. Dat is terug te zien in onze aanpak.

Belangrijke kernwaarden voor ons zijn:

Transparantie

Transparant in kosten en informatie rondom verplichtingen.

Samenwerking

Samenwerken met de ondernemer om een gedragen RI&E te realiseren.

Praktisch

Een praktische insteek met een werkbaar plan van aanpak om de risico’s te elimineren.

Voor elke vraag over de RI&E

Staat de RIE specialist voor u klaar.

De RIE specialist geeft duidelijkheid omtrent alle verplichtingen van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). We geven de ondernemer direct inzicht in de kosten van een goede RI&E. Samen met de ondernemer inventariseren we de belangrijkste arbo risico’s die spelen binnen het bedrijf. Wanneer de risico’s geïnventariseerd zijn maken we een praktisch plan van aanpak met maatregelen om de risico’s te elimineren. De RIE specialist vindt het belangrijk dat ondernemers een prettige en veilige werkomgeving creëren voor de werknemers. Wij vinden het ook belangrijk dat de ondernemers daar ook echt de voordelen van ervaren.