Selecteer een pagina

Risico- Inventarisatie en -Evaluatie Consultants

De RI&E specialist die voor jou klaarstaat.

eenvoudig uitgelegd

Wat is een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)?

Een RI&E beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd in een RI&E en Plan van Aanpak. De RI&E is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle bedrijven (uitgezonderd zijn ZZP’ers). Dit staat beschreven in
de Arbeidsomstandighedenwet.

De RI&E specialist maakt samen met de ondernemer een betaalbare, goede en gebruiksvriendelijke RI&E. Een RI&E hoeft niet ingewikkeld te zijn. 

Toch is uit onderzoek gebleken dat meer dan de helft van alle MKB bedrijven nog geen RI&E heeft terwijl dit een wettelijke verplichting is.

Tevens is onderzocht dat 70% van de bedrijven niet weet dat de RI&E verplicht is en wat het precies inhoudt.

De gevolgen kunnen groot zijn indien er toch onverhoopt een ongeval plaats vindt. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Als ondernemer wil je het beste voor het bedrijf en de medewerkers. De RI&E vormt hiervoor de basis.

De RI&E specialist werkt met gecertificeerde Veiligheidskundigen die de RI&E mogen en kunnen toetsen. Elke RI&E die door de RI&E specialist wordt opgesteld is daarmee ook automatisch getoetst.

 

 

Een aantal cijfers over RI&E's

wel ri&e

ca 50% van de bedrijven heeft een RI&E

0%

heeft alle risico’s in kaart

0%

mist risico’s

geen ri&e

ca 50% van de bedrijven heeft géén RI&E

0%

is onwetend

0%

‘wil’ het niet